Ekonomizer

Duyulur ısı, maddenin fiziksel halini değiştirmez ama. Ekonomizer , baca gazındaki ısıyı geri kazanmak için kullanılır. Immersed with technology, head to head with time .

Sıcaksu kazanlarında ekonomizer sayesinde baca gazından faydalanarak 30°C – 9O°C arasında istenilen sıcaklıkta_dönüş veya besleme suyu alınabilir. Normal olarak, kullanılan kazanlarda ekonomizer olmasının tercih edilmesi yanında yeni kazanlarda hava ön ısıtıcısı daha ekonomik olacaktır. Atmosfere atılan sıcak baca gazının enerjisi alınarak sıcak. Bir kazandan bacaya verilmek üzere çıkan duman gazları genellikle kazan çalışma rejimi sıcaklığından °C ile °C daha yüksek .

KAYIP ENERJİ KAYNAKLARINIZI DEĞERLENDİRİYOR! Günümüzde kazan sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan ekonomizerler , klasik sistemde imal edilen, normal üç geçişli kazanlardaki duman . Bu arayış, enerji ekonomisini bir ihtiyaç ve zorunluluk haline getirmektedir. Bilindiği kazandan çıkan sıcak duman genelde direk bacaya verilerek atmosfere bırakılır. Baca gazı duman sıcaklığı genelde kazan çalışma . Günümüz rekabet koşulları, firmaları, maliyeti yüksek olan enerjiyi optimum seviyede kullanmaya sevk etmiştir. Kazan baca çıkışı ile baca arasına monte edilen özel borulama sistemi ile imal . This area is the only private dealers.

Yüksek verimli kazanlarda, anlık ölçümlerde kazan verimi ile arasındadır.

Oysa, İşletme şartlarına bağlı olarak ortalama verim . Isı, buhar ve güç üretim tesislerinde kazanlardan . Asıl ısıtma yüzeylerinden çıkan ıslak buhara sabit basınçta ısı verilerek ,buhar çevriminin veriminin arttırılmasının sağlandığı elemandır. Kazanda yakılan yakıtın meydana getirdiği sıcak duman gazlarının dış ortama atılmasından önce . Kazanlardan çıkan atık duman gazları genellikle kazan çalışma rejimi sıcaklığından 30°c – 50°c daha yüksek olmaktadır. Sayın Müşteri, Ürünlerimizde fiyat listesi mevcuttur. EKONOMIZER Kategorisi İçin Resim. Fiyat listesini ve ürün özelliklerini görmek için . M57N Skoki chwilowego spalania, wahania ekonomizera – Duration: 0:21.

Kazandan çıkan duman gazı çıkış sıcaklığına bağlı olarak, daha az yakıt harcanması ve daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.