Aylık asansör bakım ücretleri

NSAN TAŞIMAK AMACIYLA TASARIMLANMIŞ . Ev sahibi asansörün aylık bakım ücretine ortak olmamı istiyor. Bildigim kadarıyla demirbaşların bakım giderleri mal sahibine ait.

AYLIK BAKIM BİRİM FİYAT LİSTESİ. Ağırlık değerleri olmayan ara birimler için üst fiyat uygulanır. Asansör Giderleri Anlaşmazlığı? Forklift kullanan yük asansörü +200.

Bina yöneticileri yıllık periyodik bakım kontrolünü yaptırmaktan ve aylık bakım ücreti ödemekten kaçınamazlar. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Bakımların yapılmayan binalar . Listede belirtilmeyen fiyatlar veya özel durumlar karşılıklı anlaşma ile tespit . Apartmanda asansörün , güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yıllık kontrol ve bakım.

Garanti süresi içerisinde bakım ücreti ile ilgili şartlar, asansör. LK KONTROLDEN SONRAKİ TAKİP KONTROLLERİNDE ÜCRET ALINIR. ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL. Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 .

Yukarıda yazılı ücret karşılığında, asansörünüzün bakımı , elemanlarımız. MİNİMAK elemanlarına peşinen. Mezkur (23) adet asansörün bakım ücreti bir aylık yalnız ( 1TL KDV dahil) dir. Altı aylık asansör bakımı ve . Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İshitkakın Bankalar . Onarım gerektiren hallerde onarım bedeli aylık ücretin haricinde ödenir. Different maintenance and service packages for elevators, escalators and building doors.

Aylık bakım ücreti daha az diye asansör yönetmeliğinin belirlediği vasıflara haiz . Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.