Hijyenik klima santrali teknik şartnamesi

YILI (oNıKI) AYLIK BAKIM oNARıM TEKNIK şARTNAMESı. PERIYODIK BAKIMI VE ONARIMI TEKNIK ŞARTNAMESI. Qinde santral dlslndan sökülebilme özelliQine sahiptir.

TCDD kontrol teşkilatına teslim edilecektir. Bu makalede, hijyenik klima santrallerinin özellikleri üzerinde durulmuştur. Günümüzde, hijyenik klima santralı tasarımı, üretimi ve işletmesi özel bir ihtisas.

Alp paket tip hijyenik klima Santrallerinde , plug tan ve motorlara uyguri.

Yüklenici firma Ek–de teknik özellikleri belirtilen otomatik ilaç hazırlama. Her altı ay sonunda yapılan test sonuçlarım özetleyen ve hijyenik ortam ile ilgili idareye. Klima santrali aylık bakımları:.

Teknik servis çalışanlarına sistem hakkında eğitim verilecektir. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. YILLIK KORUYUCU BAKIM – ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hijyen ortam klima santralleri veya paket hijyen klima (aseptizör) sistemleri ile havanın.

Kısım 4:Hastanelerde Havalandırma Tesisatları Tekniği. ALDAĞ, özgün yazılımı olan “ klima santrali seçim programı” sayesinde farklı.

Bu özel Teknik şartname GOÜ Tıp Fakültesi Dekanlığında mevcut hali hazırda. Ara profil panellerinin iç sac ve dış sac arasında. TAGS klima, klima santrali, klima santrali bakımı, klima santrali servisi, klima. PHS serisi paket tip hijyenik klima cihazları monoblok “PHS-M ve split. Klasik modeller: Klasik tip paket hijyenik santrallarda iki ısı değiştirgeci bulunmaktadır.

Filtrelerin teknik kataloglarında belirtilen hava debilerinin seçilen klima santrali debisine eşit veya. KLİMA sANTRALı TEKNiK şARTNAMEsi.