Katı yakıtlı kazan montajı

ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda ALARKO katı yakıt yakabilen kat kalorifer kazanları ile ilgili kulla- nım ve . Montaj , işletmeye alma, kullanma ve bakım şartları, kullanım kılavuzunda.

Katı yakıtlı kazanlar , kesinlikle kapalı genleşme deposu ile birlikte çalıştırılmaz. Kazanınız katı yakıtlı kazan olduğundan fan ve stoker motorunun. Kömürlü Kalorifer Montaj Şartnamesi.

Kat kaloriferi tesisatlarının montajı , testi ve işletmeye.

Su hazneli soba ve şömine montajında , su haznesi ve açık genleşme kabı . MarkalarFiltreleme Yapablirsiniz. Kazan montaj › yap›ld›¤› yerde redektörün oldu¤u k›s›m ile duvar aras›nda. KATI YAKITLI KALOR‹FER KAZANLARI. Yakıt Depo Kapasitesi (Kömür ). Cihazın montajı , devreye alınması ve gerektiğinde onarımı için Alarko Carrier yetkili servislerini. KALORİFER, KAT KALORİFERİ – EKOTEK KAZAN.

Kömür bittiğinde sistem otomatik olarak kapanır ve yakıt bitti uyarısı verir.

EKO PM – Pelet kazanı , kat kal… EKO BS serisi . Anadolu esnafının montaj yetistiremedigi dahi . Montaj sırasında kalorifer tesisatınıza bağlanacak olan ızgara suyu devresi, yanma sırasında ızgara. Her kazan ve genleşme deposu için gidiş ve dönüş emniyet boruları vardır. Brülör, pompa ve genleşme tanklı paket sistem, Yok, Yok, Yok.

Zahmetsiz kül boşaltma sistemi. Kumanda panelinde standart olarak termometre, termostat ve açma kapama butonu.