Kondenstop seçim tablosu

EL oPERAsYoNLARDA KoNDENsToPLARıN çALışMA KARAKTEnisTiKLERi. Bu tablo çeşitli uygulamalarda en etkin olabilecek kondenstoplar için tavsiyeleri içermektedir. Tavsiye edilen emniyet faktörleri değişen koşullar altında uygun.

Arıza durumunda kondenstop orifisinin açık olduğu. Kondenstopların Özel Şartlara Göre Seçim ve Mukayese Tablosu. B: Kabul edilebilir alternatif.

Satınaldığınız ürünün üretim yerini bilmek, en doğal hakkınızdır).

Kapan Karakteristikleri Özeti böyle bir seçim yapmak. Ayrıca, seçim tablolarının , teknik kriterler gözetilerek ve “açık-sistem kondens dönüşü” için oluşturulduğu . Aral tarafından hesaplanarak hazırlanan tablo aşağıda kullanıma sunulmuştur. Aşağıdaki tablo tesis işletmecisinin spesifik ihtiyaçları ve tesisin çalışmasını baz alan kritere göre kondenstop seçimini içerir. Buhar kapanı veya kondenstop , buhar sistemlerinde yoğuşma sonucu oluşan. Bu sebeple, yandaki seçim tabloları kullanılmadan önce, buhar kapanlarının . Seçim Tablosu 3-(Özellik kodlarÆ için aĩaşÆdaki tabloya bakÆnÆz).

IBLV : Ters KovalÆ Geniĩ hava atÆcÆlÆ Bölümde yer alan seçim tablosuna bakalÆm. Basınç dengeli termostatik kondenstoplar.

Kaliteli ve ünitesine uygun kondenstop seçilmesi. KONDENSTOP, FLAŞ BUHAR VE KAZAN BLÖF SİSTEMİ. A: En İyi Seçim B: Alternatif Seçim, Şamandıralı ( Hava Tahliyeli), Ters Kovalı, Termodinamik, Denge Basınçlı Termostatik, Bimetalik.

Bu seçim yapılırken her arnıstüre göre gözönünde bulunduru-. Hesaplanan kondens miktarı, emniyet katsayısı ile çarpılarak kondenstop kapasitesi. Tablodan doymuş ve kızgın buhar boru çap hesabı.

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU. Cihaz seçimi (Kazan, brülör, kombi), doğal gaz tesisatı, projelendirme, baca seçimi, otomasyon, kazan.