Kızgın yağ kazanı

TSB ENERGY, ELEKTRİKLİ KIZGIN YAĞ KAZANI , ELECTRICAL HOT OIL BOILER – Duration: 1:51. Kızgın yağ kazanları saniyede yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslere ısı transferi için kullanılır. Yatık ve dik olmak üzere iki ayrı tipte imal edilir.

Kızgın Yağ Kazanları , endüstride yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslerde kullanılır. EKİP MÜHENDİSLİK kızgın yağ kazanları sanayide (deri, kağıt, tekstil, gıda, kimya, boya vs.) yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulan sistemlerde buhar kazanlarının. Sayın Müşteri, Ürünlerimizde fiyat listesi mevcuttur. Fiyat listesini ve ürün özelliklerini görmek için .

Sıvı ya da gaz halindeki yakıtı brülör yardımı ile yakıp ısı enerjisine çeviren ve konveksiyon, kondüksiyon veya radyan ısı transfer yolları ile kızgın yağ. Endüstride 350°C gibi yüksek sıcaklıklara ulaşmada doymuş buhar kullanılması halinde . Hızlı ilerleyen endüstride yüksek ısı enerjisine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bilindiği gibi ısı sistemlerinde kullanılmakta olan buhar, kızgın su ve sıcak su, suyun . Genel kullanım amacı sanayide yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan. Buhar Kazanları, sıcak su kazanları, kızgın yağ kazanları , katı yakıt yakma sistemleri ve kazan dairesi yardımcı. Katı Yakıtlı Buhar ve Sıcak Su Kazanları YSB.

MARKA : BAFALT KAPASİTE : 500. Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar) Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği.

STÜNLÜKLERİ 3°C sıcaklığa kadar atmosfer basıncında çıkar. Sistem içinde ısı taşıyıcı olarak kullanılan termik yağ , tesissatta tortu bırakmaz, kazan taşı . MAK-ELSAN Kızgınyağ Kazanları yanma ve ısı iletim tekniğinin en son gelişmesiyle gerçekleştirilir. Kazan cidarları spiral borularla korunmuş ve soğutulmuştur.

BUNKER: Katı yakıtlı sistemlerde yakıt besleme sisteminde yakıtın depolandığı hazneyi,. DEGAZÖR: Kızgın yağ tesisatı içerisindeki çözünmüş gazların tesisattan . Kompakt bir yapıda ve tek bir .