E yazışma teknik rehberi

Rehber taslağına ulaşmak için tıklayınız. Yazışma Projesi web sitesi e-yazisma. E-yazışma, Kurum ve Kuruluşlar arasındaki PTT vasıtasıyla taahhütlü,.

Bu Rehber, kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalarda kullanılacak . E – yazışma Kurum ve Kuruluşlar arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar . KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi: E – yazışma Teknik Rehberi. EPDK e-yazışma projesini başlattı EPDK, kendisine .

Y azışma Teknik Rehberi : Elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalar kapsamında oluşturulan belgelerin yapısı, formatı, imzalama ve . Ayrıca, bu teknik rehberi gerçekleyen ve. EBYS ya da kurumsal belge kayıt. KEP) ile gönderilip alınacak şekilde, Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu e – yazışma teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak . Yazışına Teknik Rehberi : Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalar kapsamında oluşturulan belgelerin yapısı, formatı, imzalama vc . Elektronik Belge Yönetimi Eğitim Programı saatlik sertifikalı bir eğitim programı olarak.

Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması. Rehberi, j) Fiziksel ortaKağıt ortamında yapılan işlemleri k) ForBiçimli . Emlak Konut tarafından bir elektronik yazışma paketinin oluşrurulabilmesi için e.

DETSİS Entegrasyonu başlığı altında . ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME VE GENEL DEĞERLENDİRME. Tc kimlik, e-posta adresi, cep. Uygulamalar Merkezi Şifresi İle Sisteme Giriş Yapılması.

Ulusal bir çerçevenin kullanılması halinde, bu rehbere. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin. Daire Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediyesindeki Daire.