Kazan bacası

Kazan dairesi için yalıtımlı duman bacası. Bu, bir ya da birçok binayı ısıtmaya yönelik ısı şeklinde . Cidarlı bacalar her çeşit yakıtlarda kullanılabilir.

Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli . Güven grup sağlam ve uzun süre kullanım imkanı sunan çelik. KAZAN DAİRELERİ, KAZANLAR VE BACALAR. BACA PROJELENDİRME BİLGİLERİ.

Baca yüksekli¤i yatay duman kanal›n›n bacaya ba¤land›¤› nokta ile baca. Baca borusu hafif bir eğimle kazana bağlanmalıdır. Alçak basınç brülörlü kazanlarda, yakma havası, brülör ile sağlanır.

Kazanda , kazan – baca bağlantı kanalında ve bacada gazın dolaşımı baca çekişi ile sağlanır. Basit Amprik formülle kazan kapasitesine göre yaklaşık baca çapını belirleyebiliriz. Baca hesabı yapılırken toplam binanın çatıya kadar olan bacanın uzunluğunun üzerine 1-metre fazla hesaplanarak ele alınır.

Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. Düzenli temizliği yapılmayan ısı sistemi bacaları yakıt tüketimini arttırmakta, kazanın istenen ısıyı üretmesini engellenmekte , çevreyi ve havayı yoğun o. Doğalgaz yakıtlılarda kat sayı = .

Bacalar kullanılan yakıta , kazan tipine ve yerine bağlı olarak. Kazan bacası merkezi sistem ısınmalarda, fabrikalarda ve üretimin yapıldığı bir çok sektörde kullanılmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran doğalgaz aynı zamanda çok tehlikelide olabilmektedir. Son Yıllarda özellikle doğalgaz dönüşümü yapılan kazan dairelerinde ısıtma sistemleri ile ilgili kalite. Brülör, kazan ve baca birbirlerine bağlı üç unsurdur.

Bu ürün ile bacalardan çıkan enerjiyi geri kazanabilirsiniz. NCÜ BÖLÜYakıt Depoları Yakıt depoları. Siklon filtre ile duman içinde bulunan zararlı partiküllerin yüzde tutulmaktadı. Baca yeterli kesitte olmal›d›r.

Kalorifer baca filtresi fiyatları boyutlarına göre değişmektedir. Kazan tipine uygun yeterli yükseklikte olmal›d›r.